สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.4

 

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ป.4

และ ตารางข้อมูล  แผนภูมิรูปภาพ กราฟเส้น แผนภูมิแท่ง  และ 

โจทย์ปัญหาเรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  พร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

       คำตอบ ข้อ  ก.   ลักษณะของสัตว์เลี้ยง

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

       คำตอบ ข้อ   ค.  แผนภูมิแท่งไม่มีข้อกำหนด

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

         คำตอบ ข้อ     ก.  แผนภูมิรูปภาพ

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4       

    คำตอบ ข้อ    ค. เวลาการเดินทางของสถานีรถไฟ  

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

             คำตอบ ข้อ    ง.  7   รูป    

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

  คำตอบ ข้อ  ก. ทุกวันพุธตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก      

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7      

 คำตอบ ข้อ  

 ค. หยิบลูกบอลสีขาว 1 ลูก จากกล่องใบหนึ่งซึ่งมีลูกบอลสีขาว  5   ลูก  

 
  วีดีโอ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8    

      คำตอบ ข้อ    ข. หากออกจากบ้าน ต้องเตรียมร่มไปด้วย  

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9      

         คำตอบ ข้อ   ง.  อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น   

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น  ป.4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10    

        คำตอบ ข้อ    ข.  ผู้คนในตึกสูงไม่มีใครเลยที่รู้สึกถึงการสั่นไหว     

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK