Blue Flower

 

ขออภัย

กำลังทำการซ่อมแซม   ประมาณ 1 อาทิตย์ 

น่าจะพอใช้ได้ บางส่วนครับ

 

 

 

เรียนวิทยาศาสตร์ หรือสรรพวิทยาการใด ๆ  เพื่อเข้าใจธรรมชาติมีเหตุมีผล

ไม่ใช่เรียนแค่สอบมีใบปริญญาไว้อวด หรือเป็นเครื่องหมายว่าตัวกูเก่ง ดี หรือ มีคุณธรรม

จบปริญญา หรือแม้ไม่ได้จบอะไร เป็นแต่ นาย ก. นั้นไม่ได้หมายว่าคนนั้นจะเป็นคนดีคุณธรรมเสมอไป

ดังนั้นนอกจากใช้เหตุผลในการทำงานแล้ว ต้องหมั่นฝึกตนละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

เพิ่ม ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง การงาน และผู้คนรอบข้างด้วยใจอารี

สำนึกตนเสมอว่าได้ลืมตา มาหายใจต่ออีกวัน ก็นับว่าโชคดีแล้ว

มีงานใดทำไปด้วยใจเบิกบาน สงบ เบิกบาน

  วางใจอยู่สบาย เพราะสรรพสิ่งล้วนไม่ใช่ของเรา

เวลาในการทำความดีมีน้อย ขัดเกลาตัวเองทุกวัน ก่อนจะสายเกินไป

 

                                

             ทุกคนมีกรรมเป็นของตน คนทำไรก็ได้สิ่งนั้น  

                         ขาดความสามารถ  แต่อวด หลอกคน ได้แค่ชั่วคราว เมื่อ ตอผุด ใครมันก็เห็นทั้งนั้น

                                         ดี ชั่ว จน รวย อยู่ที่ ตนเป็นคนทำ หาใช่ฟ้ากำหนด